וועד-הורים
נווט למעלה
שונה לאחרונה ב- 22/04/2014 13:21 על-ידי אירית בוסקילה

111.png

 

 פרוטוקולים ומסמכי וועד_אדיגה

 
  
  
  
  
מטרת על ויעדים- הצעת וועד מרכזי תשעד.doc
  
09/08/2014 23:17gbs-edu\S211711338
מכתב תגובה לדינה - כספי קרן קרב.docx
  
09/08/2014 23:13gbs-edu\S211711338
פרוטוקול ישיבת ועד - פגישה מס 1.docx
  
13/11/2014 21:20ללא מידע נוכחותגלי אביב
פרוטוקול ישיבת ועד - פגישה מס' 10.docx
  
22/04/2014 13:18ללא מידע נוכחותאירית בוסקילה
פרוטוקול ישיבת ועד - פגישה מס' 11.docx
  
22/04/2014 13:19ללא מידע נוכחותאירית בוסקילה
פרוטוקול ישיבת ועד - פגישה מס 12 -.docx
  
09/08/2014 23:07gbs-edu\S211711338
פרוטוקול ישיבת ועד - פגישה מס' 13.docx
  
09/08/2014 23:07gbs-edu\S211711338
פרוטוקול ישיבת ועד - פגישה מס' 14 (1).docx
  
02/09/2014 12:37ללא מידע נוכחותגלי אביב
פרוטוקול ישיבת ועד - פגישה מס 15 (3).docx
  
14/09/2014 12:29ללא מידע נוכחותגלי אביב
פרוטוקול ישיבת ועד - פגישה מס' 2.doc
  
03/03/2014 08:05ללא מידע נוכחותאירית בוסקילה
פרוטוקול ישיבת ועד - פגישה מס' 3.docx
  
03/03/2014 08:05ללא מידע נוכחותאירית בוסקילה
פרוטוקול ישיבת ועד - פגישה מס' 4.doc
  
03/03/2014 08:05ללא מידע נוכחותאירית בוסקילה
פרוטוקול ישיבת ועד - פגישה מס' 5.doc
  
03/03/2014 08:05ללא מידע נוכחותאירית בוסקילה
פרוטוקול ישיבת ועד - פגישה מס' 6.doc
  
03/03/2014 08:05ללא מידע נוכחותאירית בוסקילה
פרוטוקול ישיבת ועד - פגישה מס' 7.docx
  
03/03/2014 08:05ללא מידע נוכחותאירית בוסקילה
פרוטוקול ישיבת ועד - פגישה מס' 8 עם זכריה נפסו ראש המועצה.doc
  
03/03/2014 08:05ללא מידע נוכחותאירית בוסקילה
פרוטוקול ישיבת ועד - פגישה מס' 9.docx
  
03/03/2014 08:05ללא מידע נוכחותאירית בוסקילה
תגובה של דינה לישיבה מס' 10.docx
  
09/08/2014 23:14gbs-edu\S211711338
תשובה לסיכום מס' 10 מאמיר 09-04-2014.doc
  
09/08/2014 23:12gbs-edu\S211711338