בית ספר אדיגה - אודות
נווט למעלה
על בית הספר חט"ב אדיגה:
 
חטיבת הביניים אדיגה הוקמה בשנת 1997 בהמלצת ד"ר אלי מנברג, לאור העובדה שמדובר בקהילה צ'רקסית מוסלמית ייחודית הזקוק למענה קהילתי על מנת לטפח ולשמר את הזהות הצ'רקסית, מוסלמית ישראלית של התלמידים בגיל עיצוב האישיות.
 
זהו בית ספר רב לשוני בו לומדים בארבע שפות: צ'רקסית כשפת אם, עברית כשפת הוראה, ערבית כשפת קודש ואנגלית כשפה בינלאומית. כמו כן, צוות המורים הינו צוות רב תרבותי הגלום בפסיפס אנושי, המכיל מורים צ'רקסים יהודים וערבים. בבית הספר יש כ-140 תלמידים צ'רקסים, שתי כיתות בכל שכבה: ז' ח' ו-ט', וכיתת חינוך מיוחד.
 
אם כן, בית הספר מושתת על שלושה יסודות עיקריים הבונים את תפיסתנו החינוכית המתרגמת למערכת שלמה של עשייה פדגוגית וחינוכית. היא משתקפת במבנה ובתוכנה של מערכת הלימודים: יסוד צ'רקסי, יסוד איסלאמי ויסוד הומניסטי. כצ'רקסים יש לנו תרבות שפה ומסורת שנקראים: "אדיגה  ח'אבזה", וחשוב לנו לשמור עליה עד מאד! כמוסלמים מתפללים במסגד ומקיימים את חמשת יסודות האסלאם  أركان الإسلام - ארכאן אלאסלאם. כישראלים אנו מכבדים כל אדם באשר הוא אדם, ומשתלבים באקדמיה ובמקומות עבודה.