בית ספר אדיגה - שחק ירוק
נווט למעלה
שותפות-קהילתית-חברתית-2.jpg

 
 
 
 
 כפתור-פעילות-ליום-הניקיון.jpg
 
 ​
- פעילות מתוקשבת בנושא מחזור פסולת 
סיור למדעטק 
 

 
 
 
 

 פעילויות שח"ק

 
List does not exist
To link to a library that contains images and configure the web part, open the tool pane.
 
 

 

 

 
 
ירוק.png 
 
 
 
טביעת רגל אקולוגית היא מדד לביקוש האנושי למערכות אקולוגיות בכדור הארץ. זהו ניסיון לכמת ולהגדיר כמדד את שטח האדמה והמים הנדרש על מנת לספק את הצרכים ולקלוט את חומרי הפסולת של אוכלוסייה בעלת אורח חיים נתון. המדד הוא חלק ממדד "יום החוב האקולוגי" של צוות החשיבה Global Footprint Network, המשווה בין הביקוש האנושי ליכולת ההתחדשות של משאבי כדור הארץ ונותן תאריך מדויק ליום השנתי שבו הביקוש עולה על יכולת ההתחדשות. בעוד שנעשה שימוש נרחב במושג טביעת רגל אקולוגית, שיטות המדידה משתנות. מושג זה זכה לביקורות שונות, למשל על כך שאינו מוגדר היטב מבחינה מדעית. המודלים של טביעת הרגל האקולוגית נמצאים בתהליך מתמיד של שיכלול ועידון, ורבים אינם תופסים אותם כאמת מידה מדויקת. להמשך לחצו כאן.
 
כף רגל אקולוגית.jpg 
   
שאלון טבעית רגל אקולוגית 
בחן את עצמך מהי טביעת הרגל האקולוגית שלך? 
 
 
 
 
 
 
מונה 2.png