בית ספר אדיגה - hazon
נווט למעלה

       28.jpg חזון:

להנהיג את בית הספר להיות ארגון מוביל, המחנך את תלמידיו להיות בני אדם ערכיים והישגיים, בהיותם צ'רקסים ומוסלמים החיים במציאות הישראלית.

 

חזון התקשוב בחט"ב אדיגה

 כפר כמא- שנה"ל תשע"ג

 
להוביל את בית הספר לשילוב טכנולוגיה בלמידה ובהוראה, על מנת לממש את התפיסות הפדגוגיות של בית הספר. מיומנויות של המאה ה-21 נועדו להכשיר את המורים והתלמידים לאתגרים החדשים שמאה זו מזמנת עבורם. התקשוב מאפשר גיוון דרכי ההוראה והלמידה של המורים והתלמידים מותאמת למציאות הצ'רקסית, המוסלמית והישראלית בה הם חיים.

 

                         יעדים:

יעדים.png
קדימויות:

קדימיות.png